• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
מחשבון BALLARD

Neuromuscular Maturity

 

 

 

 

Posture

 

 

 

Square window (wrist)

 

 

 

 

Arm Recoil

 

 

Popliteal angle

 

 

 

Scarf sign

 

 

 

Heal to ear

 

Physical Maturity

 

Leathery cracked wrinkled

Parchment deep cracking
No vessels

Cracking pale areas
Rare veins

Superficial peeling &/or rash, few veins

Smooth pink Visible veins

Gelatinous red translucent

Sticky friable transparent

 

Skin

 

 

Mostly bald

Bald areas

Thinning

Abundant

Sparse

None

 

Lanugo

 

 

Crease over entire sole

Creases ant. 2/3

Anterior transverse crease only

Faint red marks

> 50 mm
No crease

Heel-toe
40-50 mm

Heel-toe
<40 mm

Plantar surface

 

 

Full areola
5-10 mm bud

Raised areola
3-4 mm bud

Stippled areola
1-2 mm bud

Flat areola
No bud

Barely perceptible

Imperceptible

 

Breast

 

 

Thick cartilage
Ear stiff

Formed & firm instant recoil

Well-curved pinna; soft but ready recoil

Sl. curved pinna; soft; slow recoil

Lids open
Pinna flat
stays folded

Lids fused loosely

Lids fused tightly

Ear / Eye

 

 

Testes pendulous
Deep rugae

Testes down
Good rugae

Testes descending
Few rugae

Testes in upper canal
Rare rugae

Scrotum empty
Faint rugae

Scrotum flat, smooth

 

Genitals
(male)

 

 

Majora cover clitoris & minora

Majora large, minora small

Majora & minora equally prominent

Prominent clitoris & enlarging minora

Prominent clitoris & small labia minora

Clitoris prominent & labia flat

 

Genitals
(female)

 

Total:  

 

Gestational age (weeks.days):  

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לצפות בכלים שימושיים לעבודה השוטפת, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הניאונטולוגיה, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד
איני חבר/ת איגוד