• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
דף למידה מאוחד

שומרי הראש

A close up of a hand

Description generated with high confidence

IVH דף למידה מאוחד draft drill down

 

    שם: ________   ת.לידה: ___/___/___     משקל לידה: _____ (גר')    GA _______     תאריך ת"ד חיובית ראשונה:  ___/___/___

מתן סטרואידים טרם לידה

[   ] אחות נתנה בפועל

[   ] יש הנחיה ברורה

[   ] האם סירבה לקבל סטרואידים

[   ] יש הנחיה ברורה לגבי יולדת בשבוע 23

[   ] מצב חרום אימהי / מיילדותי:  [  ] צניחת חבל טבור   [  ]הלם אימהי             

                                              [  ] אחר – פרט_______________

[   ] ניתנה הוראה ע''י רופא

משך הזמן מהקבלה ועד ללידה היה קצר ____ שעות

 

DCC  >60 שניות

[   ] חבר צוות התנגד – תפקיד:_________ סיבה: ________

[   ] קיום פרוטוקול (ברור איפה ועל מה להניח את הילוד)

[   ] יש ציוד הנדרש על פי רשימת התיוג (ניילון, סדינים חמים, שעון, שניות)

[   ] הפרוטוקול לא מיושם (אם לא, פרט למה ____________)

[   ] צוות נדרש לבציע DCC  ע''י מנהל / אחות אחאית

[   ] קיום רשימת תיוג

[   ] לא מודדים שיעור DCC

[   ] ניתנה הכשרה לצוות (מצגת / סימולציה)

[   ] לא מתקיימים דיונים על הסיבות לאי ביצוע DCC

[   ] רופא ילודים בחדר הניתוח

[   ] מצב חרום אימהי / מיילדותי – [  ] הלם, [  ] דימום, פרט________

[   ] הרופא / מיילדת הכירו את הנוהל

[   ] שיילת פתח

[   ] הצוות היה מיומן בביצוע הפעולה

[   ] נמדדה ברדיקרדיה כעבור _______ שניות

[   ] הצוות קיים תדריך בנושא לפני הלידה

 

[   ] חדר ניתוח / לידה קר <25 מעלות

 

מניעת היפותרמיה

[   ] חדר ניתוח / לידה קר <25 מעלות

[   ] קיום פרוטוקול (ברור איפה ועל מה להניח את הילוד)

[   ] יש ציוד הנדרש על פי רשימת התיוג
(כובע, ניילון, סדינים חמים, מזרן חימום), אם לא –פרט:______________

[   ] הפרוטוקול לא מיושם (אם לא, פרט למה ____________)

[   ] חימום אינקובטור העברה מראש

[   ] קיום רשימת תיוג

[   ] מדידת היפותרמיה

[   ] ניתנה הכשרה לצוות (מצגת / סימולציה)

[   ] קיום דיונים עיתיים על הסיבות להיפותרמיה

[   ] רופא ילודים בחדר הניתוח

[   ] הצוות הגיע אחרי הלידה

[   ] הרופא / מיילדת הכירו את הנוהל

[   ] החייאה ממושכת מעל _____ דקות

[   ] הצוות קיים תדריך בנושא לפני הלידה

 

הנשמת נפח

[   ] יש לנו מנשם המאפשר הנשמה בנפח

[   ] קיום פרוטוקול (ברור איפה ועל מה להניח את הילוד)

[   ] מנשם המאפשר הנשמה בנפח לא זמין כי בשימוש אצל ילוד אחר

[   ] הפרוטוקול לא מיושם (אם לא, פרט למה ___________)

[   ] קיום ישיבת צוות הלטמעת הנושא

[   ] ניתנה הכשרה לצוות (מצגת / סימולציה)

[   ] הוכנו עזרים (מצגת, שאלות ותשובות) להדרכה

[   ] רופאים / אחיות מכירים את הנוהל

[   ] מדידת הנשמת נפח (מסך המונשמים)

[   ] צוות מיומן בביצוע הפעולה

[   ] לא בוצע עקב: [  ]LEAK  משמעותי מעל ____,  [  ] ילוד לא שקט,
       [  ] מחלה ריאתית (כגון ריאות היפופלסטיות) פרט: ________

[   ] הורפא התורן / הבכיר לא המליצו להנשים בנפח
      פרט סיבה:_________________

 

מניעת כאב / סטרס

[   ] יש ציוד הנדרש – פרט:______________________________

[   ] קיום פרוטוקול (ברור איפה ועל מה להניח את הילוד)

[   ] שילוט ליד הילוד לשמור על minimal handling

[   ] הפרוטוקול לא מיושם (אם לא, פרט למה ____________)

[   ] קיום ישיבת צוות להטמעת הנושא

[   ] קיום רשימת תיוג

[   ] הוכנו עזרים (מצגת, שאלות ותשובות) להדרכה

[   ] ניתנה הכשרה לצוות (מצגת / סימולציה)

[   ] נושא נמדד באופן רוטיני ומתבצעים תחכימים בנושא

[   ] רופאים / אחיות מכירית את הנוהל

 

[   ] צוות מיומן בביצוע הפעולה

 

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לצפות בכלים שימושיים לעבודה השוטפת, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הניאונטולוגיה, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד
איני חבר/ת איגוד