• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

דף הסבר למילוי גיליון נתונים (PMB Version 12:Dashboard/Redcap)

 

Items in English

Entry Notes-EN

הערות

רשימת נתונים להכנסה

Stamp Patient ID# of upper right-hand corner; Record Redcap Record ID# here. 

 

הדבק מדבקת יילוד

כתוב על הגיליון את הקוד גיליון שקיבלת בהכנסה לרדקאפ ושמור את הגיליון לגיבוי א

דו"ח Redcap מס':______

 

Only enter infants ADMITTED TO THE NICU—not delivery room deaths—who are between 24 and 28 completed weeks gestation.

 הכנס פגים בין שבועות 24.0-28.6 שהגיעו לפגיה

(אין להכניס פגים שנפטרו בחדר לידה)

 

 

Note: Day 0 refers to any time between the time of birth and 24:00 on the day of birth.  This could vary from less than an hour to 23:59.

יום אפס שווה לזמן מהלידה ועד לשעה 24:00 של יום הלידה (בין פחות משעה ל23:59  שעות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✶Hospital code

Your NICU Code:______

לכל בית חולים יש קוד נפרד

🞸קוד ביה"ח__________

✶Month of birth

Record only as the 1st day of the MONTH of BIRTH. DO NOT RECORD OR ENTER ACTUAL DATE OF BIRTH (to preserve infant’s anonymity). 

יש להכניס את היום הראשון של חודש הלידה ולא את תאריך הלידה המדויק( לצורך שמירת אנונימיות)

 

✶Case # in month

If the only eligible birth in the month, record as #1.  If the second, then record as #2, etc. (This is done so that we are not recording the infant’s birth date, one of its key identifiers.

אם זה המקרה הראשון בחודש זה יסומן כ מס' 1 אם המקרה השני החודש- מס' 2 וכן הלאה...

 Redcapאין להכניס ל

תאריך לידה מדויק (אפשר בגיליון- דאשבורד לצורך מעקב

חודש לידה___

 מספר מקרה____ בחודש

✶Birth order of this infant (in this birth)

If a singleton birth to a pregnancy with only one fetus, then record as #1.  If the second birth of a twin pregnancy, then record as #2

אם ילוד אחד בהריון סמן מס' 1 מתוך 1 עוברים. אם מדובר בתאומים סמן מס' 1 מתוך 2, תאום שני סמן: מס'2  מתוך 2 וכן הלאה...

🞸יילוד מס'___מתוך__עוברים

✶Total number of fetuses this pregnancy

 

 

 

If >6, write order and number: for example, 7th of 8

 

 

 

✶Gestational age completed (Wk.Day)

Note: entry is only for those whose gestational age is between 24 and 28 completed weeks.

הכנס רק פגים בין 24+0-28+6 שבועות (סמן 24.0-28.6)

GA 🞸:_ _   שב' _ ימים

✶Inborn / outborn?

 

 

🞸 לידה בבי"ח:__     בבית__

✶Birth weight (grams)

 

 

🞸משקל לידה _________גר'

 

 

 

 

✶Were antenatal steroids given at any time prior to delivery?

 

מתן צלסטון ליולדת לפני הלידה

🞸האם ניתנו סטרואידים כלשהם?

2 Doses over 24hr?

A “complete” course

קורס מלא- 2 מנות בהפרש של 24 שעות אחת מהשנייה שניתנו לפני הלידה

-2 מנות במשך 24 ש לפני הלידה?

Were steroids given 7 or more days prior to delivery?

 

ציין אם עברו יותר מ7 ימים ממנה אחרונה של סטרואידים שקיבלה היולדת ועד שילדה בפועל

-סטרואידים יותר מ-7 י' לפני הלידה

1 Dose Celestone (incomplete)?

An “incomplete”course

קורס לא מלא של סטרואידים

-מנה 1 צלסטון (לא מלא) לפני הלידה

Rescue Dose Given (if needed)

 

לפי הצורך- אם עברו 14 יום מקורס קודם

האם היולדת קיבלה מנת rescue  לפני הלידה?

MgSO4 neuroprotection given prior to delivery?

Any dosing

כל מינון שהוא לפני הלידה. זה אינו אחד הפרמטרים הנבדקים בפרויקטציין   כן/לא

מגנזיום לפני הלידה (אין המלצה)

 

 

 

 

Were any antenatal antibiotics given?

Any uninterrupted dosing started prior to the delivery.   For instance, dosing between the 2nd and 7th day prior to delivery is to be answered as “no,” while dosing started two days prior to delivery and continued through the time of delivery is answered as “yes.”

מתן אנטיביוטיקה ליולדת לפני הלידה.

יולדת שקיבלה אנטיביוטיקה אך היא הופסקה יומיים לפני הלידה תחשב "לא קיבלה"

אנטיביוטיקה לפני הלידה?

Were antenatal antibiotics given to treat Chorioamnionitis?

 

 

לכוריואמניוניטיס?

Were antenatal antibiotics given to treat Premature ROM  ?

 

 

לפי פרוטוקול PPROM?

Were antenatal antibiotics given for GBS Prophylaxis or Other reasons?

 

 

פרופילקטי לGBS/ סיבות אחרות?

 

 

 

 

Pre-delivery brief- GA/plan discussed with parents ?

 

ציין אם בוצע

שיחה עם ההורים.................>

Pre-delivery brief- GA/plan discussed with obstetrics  ?

 

ציין אם בוצע

שיחה עם הצוות המיילדותי.............>

 

 

 

 

Delivery / operating room temperature >24° C?

 

חימום מראש לפחות ל24 מעלות

🞸טמפ > 240C בחדר לידה/ ניתוח?

Record actual delivery / operating room temperature

 

יש להתקין מד טמפרטורה על הקיר בחדר ולרשום טמפ' מדוייקת (בנפרד ממע' המיזוג)

רשום  את הטמפרטורה בחדר ב-0C:

 

 

 

 

 

 

 

צורת לידה

C-section or vaginal delivery?

 

 

קיסרי (C) או וגינאלית (V)- הקף

 

 

 

 

Cord Care

 

המלצת צוות ההיגוי היא ניתוק מושהה של חבל הטבור לפחות ל60 שניות

ניתוק מושהה של חבל הטבור (CC)

✶Was delayed cord clamping attempted?

Note: This is asking your intent at the time of delivery.  If circumstances required changing the intended plan of care even one second after delivery, then record the approximate age in seconds in the next item.

האם הייתה תוכנית של הצוותים לבצע ניתוק מושהה? אם כן, התשובה היא -כן. גם אם בפועל לא בוצע ניתוק לדקה מלאה בשל נסיבות שנוצרו. ציין את מספר השניות שבהן הושהה חבל הטבור

🞸נעשה ניסיון לניתוק מושהה

If yes, note # of seconds (60sec recommended)

 

 

אם כן- סמן  מספר שנ' (מומלץ: 60 ש')

Was cord milking (classical) performed ? (no recommendation)

 

חליבה (קלאסית) של חבל הטבור- לא מומלץ

Cord milking (אין המלצה)

Was modified cord milking performed? (no recommendation)

 

חיתוך ארוך של גדם הטבור וחליבת הגדם כלפי היילוד בעמדת החייאה- אין המלצה

Modified cord milking (אין המלצה)

 

 

 

 

APGAR at 1 minute (Dashboard V12)

Note: We have changed the APGAR score to be recorded from the 5 minute one to the 1 minute one because we now have an Israeli based scoring method to predict the risk of SIVH from factors known only at the time of delivery.

שימו לב שרכיב זה שונה לאפגר בדקה 1 (ולא ב5 דקות)

אפגר בדקה 1

 

 

 

תחקיר אחרי הלידה

Rate delivery teamwork using CTS overall score:

Record your subjective opinion. Later in the project, we will introduce the specifics of the CTS scoring method.

הכנס הערכה סובייקטיבית. בהמשך הפרויקט יצורף  דף ניקוד מובנה להערכת עבודת צוות

דירוג עבודת צוות מיילדותית: 1-5*

Most senior neo-degree present at delivery?

 

מקרא לקוד מופיע בתחתית הגיליון

המלצת צוות ההיגוי שאיש הצוות המיומן ביותר יהיה נוכח בקבלת פג בשבועות אלו

קוד איש הצוות הבכיר ביותר שנמצא**

 

 

 

 

🞸 TEMP on ADMISSION 36.0- (36.5Rec’d) 37.50

Ist Temperature on Admission To NICU day 0.

חום גוף ראשון שנמדד בפגיה  תוך 15 דקות מההגעה לפגיה ביום 0.  המלצת צוות ההיגוי היא לשאוף לטמפ' מעל 36.5 צלסיוס

🞸טמפ 36.0-37.5  (מומלץ>36.5)

 

 

 

 

For the following questions, please indicate the highest level of VENTILATION
 provided in Delivery Room, NICU Day 0, and NICU day 1-3.

By “highest” level, we are asking about the “intensity” of your intervention, from the least intense (doing nothing to “blowby” oxygen), to nasal ventilation to ventilation requiring intubation, e.g VT/VG,IMV or, HFV.  If ventilation limited to a few breaths, as per the INSURE protocols mark as Non-IMV.

  Intubation at delivery room and transportation to NICU with Neopuff: if upon arrival to NICU, the baby is switched onto VT, it will be recorded in the Delivery Room column as VT (and not IMV although NeoPUFF through the tube is regarded as pressure ventilation).

טור א'- הנשמה מקסימלית בחדר לידה

טור ב'- הנשמה מקסימלית ביום 0

טור ג'- הנשמה מקסימלית ביום 1-3

השאלה מכוונת ל"אינטנסיביות" של ההנשמה מאפס תמיכה נשימתית- עד הנשמה עם טובוס. הנשמה לזמן קצר (מס' הנשמות) לצורך מתן סופקטט לא תיחשב IMV.

אינטובציה והנשמה עם נאופף בחדר לידה ובזמן ההעברה אך חיבור למנשם שמנשים בנפח עם הגעה לפגיה (VT/VG) - לא תיחשב כהנשמה בלחץ (IMV) לאותו יום אלא הנשמה מקסימלית בנפח (למרות שנאופף נחשב הנשמת לחץ)

 

ציין הנשמה מקסימלית

הנשמה מקסימלית בחדר לידה או ביום...

Non-IMV:Mask/NC/NCPAP

Note: use of the NeoPUFF device is included in this category (insufficient space on the form to include the word.)

  Intubation at delivery room and transportation to NICU with Neopuff: if upon arrival to NICU, the baby is switched onto VT, it will be recorded in the Delivery Room column as VT (and not IMV although NeoPUFF through the tube is regarded as pressure ventilation).

ציין סוג תמיכה נשימתית

תמיכה נשימתית: מסכה/NC/NCPAP

# Times Intubated?

Record the # times intubated successfully during the infant’s stay in the DR, the NICU day 0 and the NICU days 1-3.  (Note: the stress related BP changes associated with intubation are suspected of being important to producing SIVH.

ציין את מספר האינטובציות המוצלחות שעבר הפג בחדר לידה ובימים 0, 1-3 (סה"כ פעמים)

המלצת צוות ההיגוי היא שאיש הצוות המיומן ביותר יבצע את האינטובציה

 

*שימו לב: ישנה כנראה קורלציה בין שינויים המודינמיים בזמן אינטובציה לבין עליה באירועי  SIVH

מס' ארועי אינטובציה

Highest # Attempts of Any

Each intended intubation (whether successful or not) might have required from one to many attempts. Record the number of attempts associated with the intended intubation having the highest number of attempts.

בכל אירוע אינטובציה יכולות להיות מספר ניסיונות אינטובציה (מוצלחות או לא)ציין מה היה מספר הניסיונות הגבוה ביותר לאינטובציה אחת  בכל תקופת הזמן (72 שעות מהלידה)

*כל ארוע של הכנסת להב לרינגוסקופ ללוע היילוד תיחשב אינטובציה (גם לצורך מתן סורפקטנט בmist)

מס' נסיונות  הגבוה/ ארוע

IMV without VT/VG used in the...

Record all that apply: DR, NICU_0, NICU_1-3

הנשמה בנפח- המלצת צוות ההיגוי.

ציין    כן/לא

בטורים א'(חדר לידה) ובטור ב' (יום 0) וג' (ימים 1-3)

🞸הנשמה VG/VT

HFV used in the...

Record all that apply: DR, NICU_0, NICU_1-3

ציין את סוג ההנשמה.

ציין    כן/לא   בטורים א' (חדר לידה) ובטור ב' (יום 0) וג' (ימים 1-3)

הנשמה אחרת: IMV ללא VTG/HFV

Surfactant in Del Rm as INSURE,LISA,MIST,other:

More than one may be applicable. Multiple responses allowed in each location and time period.

 

         INSURE – Intubation for just giving Surfactant should be documented as Intubation but with no Invasive ventilation, i.e. Non-IMV.  We view the NeoPUFF as equivalent to mask and bag, all be it in a far more controlled manner. The max. ventilation will be recorded (at Day0 as Non-IMV:Mask/NC/NCPAP, unless the non-invasive ventilation failed and you had to reintubate and mechanically ventilate the newborn in the Delivery Room.

  • MIST: As this does not involve intubation with an endotracheal tube, no intubation event (and no intubation attempt) is recorded.  But record non-IMV ventilation if you have perhaps given MASK ventilation.

 

ישנה אפשרות להכניס יותר ממועד וצורת מתן אחת

מתן סורפקטנט?

 

 

ציין את דרך המתן.

 

צורת מתן insure/lisa/mist/אחר

BLOOD GASES: (a/v/c only)

Blood gases refers to those collected from: A-arteries, V-C-veins and capillary tube.

מתייחס לדם לנלקח מעורק, וריד או דם קפילרי

גזים בדם (אסטרופ) A/V/C

pH < 7.20 (Cord only)?

Applies only to the Delivery Room of those Admitted to the NICU.

מתייחס רק לדם שנלקח בחדר הלידה (מחבל הטבור)

Ph<7.20 (מחבל טבור בלבד)

pCO2 < 40 mmHg?

Any recorded blood gas (A,V,C)

ציין אם היו אירועים בכל אחד מהימים

pCO2<40 mmHg

pCO2 > 60 mmHg?

Any recorded blood gas or any stable transcutaneous reading

ציין אם היו אירועים בכל אחד מהימים (גם מרישום תת- עורי - אם הרישום יציב ואמין)

pCO2>60 mmHg

 

 

 

 

Did any Emergent Events occur? Pneumothorax, chest compressions,  epinephrine, pressors, hydrocortisone

Note the presence of any of these emergent events and their location and time period.

ציין אם היו אירועי חירום כן/לא

ציין מיקום וזמן (לפי טורים א', ב', ג'))

האם היו ארועי חירום?

פנומוטורקס, עיסויי לב, מתן אדרנלין, מתן הידרוקורטיזון,

chest compressions?

 

ציין   כן/לא

עיסויי לב?

Pneumothorax?

 

ציין   כן/לא

פנוימוטורקס?

Epinephrine (any route of administration)?

 

ציין   כן/לא

מתן אדרנלין? (ציין IV/טובוס) עיסויי לב?

Pressors (any)?

 

ציין   כן/לא

מתן פרסורים?

Hydrocortisone?

 

ציין   כן/לא

הידרוקורטיזון?

 

 

 

 

Were any fluid bolus infusions given?

 

Note the presence of any of these fluid bolus infusion events and their location and their time period.

ציין אם היו אירועים של מתן בולוס נוזלים. התייחס למקום ולזמן (לפי טורים)

מתן בולוס נוזלים

Normal saline?

 

 

ציין    כן/לא

N/S

NaHCO3?

 

ציין    כן/לא

ביקרבונט

Blood

Platelets

FFP (Fresh Frozen Plasma)

Multiple choices permitted

ציין איזה סוג  ומתי ניתן לפי הטורים (ניתן להכניס יותר מפעם אחת)

דם/טרומבוציטים/FFP (ציין)

 

 

 

 

MINIMAL HANDLING DURING 1ST 9 SHIFTS

MINIMAL HANDLING DURING 1ST 9 SHIFTS

 

🞸 MINIMAL HANDLING משמרות 1-9

# Shifts in NICU (limit 9)

Starting from the time of admission to the NICU, ignore the first few hours in which the infant was only present for part of the shift.  For instance, if the infant was admitted at 0330. Ignore the partial shift up to the time when the next shift took over the infant’s care, e.g. 0700.  The shift from 0700 to 1500 is the 1st shift.  Count the number of complete shifts the infant was in your NICU up thru the first 9.  If the infant was transferred to another NICU, then the # shifts might be less, e.g. 3 or 7. If the infant was transferred into your NICU, count and report as if the infant was admitted from the Delivery Room.  The questions below refer only to the completed shifts in your NICU.  

אם הפג אושפז באמצע משמרתהתחלת הספירה מתחילה מתחילת המשמרת הבאה. לדוג'- פג שהגיע לפגיה בשעה 03:00 יתחיל את המשמרת הראשונה לספירה בשעה 07:00 (משמרת בוקר).

ובמידה והפג הועבר לפגיה אחרת מספר המשמרות יכול להיות פחות מ9 מלאים. אם הפג מגיע מפגיה אחרת (העברה) יש להתייחס כמו לקבלה מחדר לידה ולהתחיל לספור משמרות כנ"ל (מתחילת המשמרת המלאה הבאה).

*השאלות הבאות מתייחסות למשמרות מלאות בלבד! (8 שעות)

# משמרות בפגיה (עד 9)

# Min Handling Checklists Completed
During 1st 9 Shifts

During these first 9 shifts, how many shifts had checklists completed?

 

# משמרות בהן מולא  checklist (1-9)

# Min Handling Checklists Scoring with 8/8 items completed?

During these first 9 shifts, how many had checklists in which all 8 of 8 items were completed?

8 פרמטרים שנבדקים לפי פרוטוקול 'שומרי הראש'. ציין מספר משמרות שבהן בוצעו כל 8 הפרמטרים

# משמרות בהן מולאו  8/8 פרמטרים

Pain Scoring Method Used:

Chose the method used in your NICU:

NPASS, CRIES or Other

ציין את השיטה שבה אתם משתמשים לדירוג כאב בפגיה

שיטת דירוג כאב- קוד

HIGHEST SCORE DURING 1st  9 COMPLETE SHIFTS

During these first 9 shifts, record the highest score noted.

ציין את דירוג הכאב המקסימלי בכל המשמרות המלאות

דירוג כאב מקסימאלי במשמרות 1-9

 

 

 

 

BREAST MILK PRACTICES DURING DAYS 0-3

 

 

שיטת מתן חלב אם במשמרות 1-9

Oropharyngeal swabbing with colostrum?

Any time during days 0-3.

ציין כן/לא והתייחס למקום ולזמן (לפי הטורים)

מתן קולוסטרום על ריריות הפה

-BM as 1st OG feed

 

ציין כן/לא

חלב אם בארוחה ראשונה

 

 

 

 

Enteral Feeds

 

 

 

Started during day 0?

 

ציין כן/לא

-הוחל ביום 0מט

Started during day 1?

 

ציין כן/לא

-הוחל ביום 1

Feeds advanced ≥ 20 ml/kg/day during days 1-3?

 

ציין כן/לא

עליה  ל > 20 מ"ל/ק"ג/ליום

 

 

 

 

TOTAL ENT+PARENTERAL

 

 

ס"ה כלכלה למעי+פראנטראלית

Protein > 2.5 g/kg/day?

For day 0, this refers to the rate.

For days 1-3, this refers to the actually achieved rate.

ביום 0 מתייחס לקצב. בימים 1-3 מתייחס לקצב שהושג בפועל

חלבון >2.5 גר/קג/יום

Fat > 1g/kg?

For day 0, this refers to the rate.

For days 1-3, this refers to the actually achieved rate.

ביום 0 מתייחס לקצב. בימים 1-3 מתייחס לקצב שהושג בפועל

שומן> 1 גר/קג/יום

Calories > 60 kcal/kg?

For day 0, this refers to the rate.

For days 1-3, this refers to the actually achieved rate

ביום 0 מתייחס לקצב. בימים 1-3 מתייחס לקצב שהושג בפועל

קלוריות > 60 קק"ל/ק"ג/יום

 

 

 

 

Any Caffeine?

 

ציין    כן/לא

טיפול בקפאין הוחל בימים 0-3?

 

 

 

 

Any antibiotics given in NICU?

 

ציין    כן/לא

אנטיביוטיקה- כלשהי?

Blood culture negative and antibiotic Rx stopped at ≤ day 3?

The purpose of this item is to identify infants whose antibiotics are continued beyond day 3 when the blood culture is negative.  While often appropriate, the indicator can be used to detect opportunities for antibiotic stewardship.

ציין   כן /לא

 

תר' דם שליליות, טיפול הופסק <72 ש

 

 

 

 

Day of first Head Ultrasound Days 0-7

-if first > NICU DAY 7, record only as worst discharge HUS

Most first HUS are done during the first postnatal week and would be recorded here.  If the first HUS is done later than Day 7, record the findings with those for the worst HUS.

אם בוצע לאחר 7 ימים מהלידה יש להכניס את התוצאה בסוף בעת סגירת הגיליון ברד קאפ. 

US🞸 מוח (מומלץ יום 3)

Worst grade, right side

 

ציין באיזה יום מהלידה בוצע סונר מוח ואיזה דרגת דימום אם יש (0-4) בכל צד

ציין US ראשון יום ודרגה->

Worst grade, left side

 

 

 

Any midline shift?

 

ציין אם הייתה סטייה מקו אמצע                        כן/לא

קו אמצע

 

 

 

 

Outcome at end of day 3

Choices are:

A-Alive

T-Transferred to another unit

D-Died

DT-Died in Delivery Room

מלא לפי מקרא:

-בחייםA

- הועבר לפגיהT בבית חולים אחר

- נפטר בפגיהD

- נפטר בחדרDR לידה

קוד תוצאה (בסוף היום השלישי)

Outcome on day #

 

 

 

 

 

                          ITEMS TO BE DONE AT DISCHARGE:

NOTE: NOT COLLECTED ON QI FORM    

מוכנס ישירות לגליון האלקטרוני ברדקאפ

Outcome at end of admission

 

 

תוצאה בסוף אשפוז

Outcome on day #

 

ציין את היום מהלידה

 

This item invites you to review your HUS reports for the entire admission.

 

 

סיכום כל סונרי המוח שנעשו בתקופת האשפוז

Were any head ultrasounds done during admission?

 

 

 

Last US on day #

 

#

ציין את היום (גיל היילוד בימים) שבו בוצע סונר מח אחרון

Last US: Ventriculomegaly?

 

כן/לא

האם היתה הרחבת חדרים?

 

Worst IVH grade of all  US performed during admission:

 

0-4

ציין את הדרגה החמורה ביותר

Right   side:

 

כן/לא

ימין:

Left   side:

 

כן/לא

שמאל:

Ventriculomegaly (VMG):

 

כן/לא

הרחבת חדרים

Any VMG after Day 14 (either post-IVH or without IVH)?

 

כן/לא

האם נראתה הרחבת חדרים אחרי יום 14? (עם או ללא IVH)

Right   side:

 

כן/לא

ימין:

Left   side:

 

כן/לא

שמאל:

LP for ventricular drainage:

 

כן/לא

האם בוצע LP לניקוז?

LP for ventricular drainage:

 

 

 

Was one or more LP done for ventricular drainage (not for sepsis workup)?

 

כן/לא

האם בוצע יותר מLP אחד לניקוז?

(לא כולל LP שבוצע לעיבוד ספסיס)

Transient procedures for ventricular drainage:

 ניקוז חדרי מוח

Any procedures for ventricular drainage done? Includes: external ventricular drainage (EVD), Ommaya, Subgaleal shunt

Pick from list:  (multiple choices possible)

פרט את סוג הפרוצדורה

האם בוצע ניקוז של חדרי מוח (זמני)?

פירוט:

VP Shunt:

 

 

 

Was VP shunt placed?

 

 

האם הוכנס VP שאנט?

Any cysts in brain parenchyma? See definitions of FOCAL vs Cystic Periventricular Leukomalacia shown in Legend to clarify your choice.

 

 

האם ישנן ציסטות במוח? (ראה הגדרות להבהרה)

 

 

 

 

Notes about this patient:

Optional item: Use as you wish to record an unusual circumstance about the patient’s history

אופציונלי. האם יש נקודות שתרצה לציין שלדעתך משמעותיות בניתוח הנתונים?

הערות לגבי המטופל:

Notes to PMB staff:

Optional item: Use as you wish to communicate to the PMB staff about a problem with filling out the Dashboard or Redcap in this case, recommendations for changing data items and answer choices, etd.

ציין נקודות לשיפור/ הבהרות שעלו לגבי מילוי גיליון הדאשבורד או  redcap במקרה זה.

הערות לגבי מילוי נתונים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לצפות בכלים שימושיים לעבודה השוטפת, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הניאונטולוגיה, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד
איני חבר/ת איגוד