• כלים לשירותך
 • עקבו אחרינו
 • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
 •  אישור עבודות מחקר המבוססות על מסד נתוני מלנ"מ נעשה על ידי ועדת המחקר של מסד המלנ"מ. ועדת המחקר פועלת בחסות פורום מנהלי מחלקות ויחידות ילודים ופגים בישראל.
 • על מנת לאפשר למקסימום חוקרים אפשרות שימוש במסד הנתונים, יכול חוקר לשמש חוקר ראשי רק בעבודה אחת בכל זמן נתון.
 • החוקר הראשי של עבודת מחקר חייב להיות נאונטולוג שעובד באחת הפגיות השותפות למסד הנתונים או נאונטולוג שפרש ב 5 שנים האחרונות. חוקרי משנה יכולים להיות מכל דיסציפלינה אחרת.
 • הוועדה מצפה שכל חוקר משנה המשתתף בעבודת מחקר במסגרת מסד הנתונים יתרום חלקו למחקר.
 • מסד הנתונים לא ישמש לעבודות גמר של סטודנטים לרפואה, לעבודת גמר לתארים מתקדמים או לצורך ביצוע עבודות מדעי יסוד.
 • הצעת עבודת מחקר המבוססת על מסד נתונים צריכה להיעשות על פי פורמט סטנדרטי (טופס בנספח).
 • הצעה לעבודת מחקר במסגרת מסד הנתונים צריכה להיות מוגשת ברמה אקדמית נאותה.
 • על ההצעה לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם החוקר הראשי
  • שמות חוקרי המשנה
  • המחלקות המשתתפות במחקר
  • נושא המחקר
  • היפותזה ורקע מדעי המצדיק את ביצוע המחקר
  • שיטות המחקר כולל Primary and Secondary Outcome variables יחד עם רשימת confounding variables  אפשריים.
  • רשימת ספרות
    
 • הצעות לא קבילות:
  • הגשת בקשה יכולה להתבסס רק על נתונים הקיימים במסגרת מסד הנתונים. הצעה הדורשת נתונים שלא קיימים במסד לא תועלה לדיון. (למשל קשר בין דמם תוך מוחי ותפקוד בלוטת התריס. אין במסד נתונים על תפקוד בלוטת התריס ולכן הצעה זו איננה ישימה).
  • הצעה המשתמשת בנתונים המזהים את היילודים הכלולים במסד הנתונים.

 

 • הצעות חריגות:
  • הצעה להשוואה בין נתוני המסד לנתונים אחרים שאינם כלולים במסד הנתונים. מומלץ לברר אפשרות הביצוע מול מנהל מסד הנתונים לפני הגשת ההצעה ולצרף את חוות דעתו להצעה.
  • הצעה המשתמשת בנתונים המזהים את המרכזים הרפואיים – הצעה כזו תהיה מלווה מכתב הסכמה חתום של מנהלי המחלקות המשתתפות, מתואמת עם ועדת ההיגוי של המסד ועם מנהל המסד. ועדת המחקר וועדת ההיגוי של המסד יעודדו ביצוע מחקרים מסוג זה.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לצפות בכלים שימושיים לעבודה השוטפת, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הניאונטולוגיה, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד
איני חבר/ת איגוד