• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
  • יש לשאוף לביצוע מחקרים שאושרו על ידי ועדת המחקר תוך שנה מקבלת אישור ועדת הלסינקי. אי התחלת המחקר ידרוש הגשה חדשה לוועדת המחקר לפני הגשת אישור לוועדת הלסינקי עם הסבר לדחייה. הועדה רשאית לאשר או לדחות את הדחייה.
  • תוקף אישור ועדת הלסינקי הוא לשנה. במידה ועבודת המחקר לא הסתיימה ולא צפויה להסתיים תוך שנה, על החוקר הראשי לדווח למנהל מסד הנתונים על סטטוס המחקר ולבקש להאריך את תוקף ההלסינקי לשנה נוספת. יש לבקש הארכת אישור ועדת הלסינקי לשנה נוספת לא יאוחר מחודש לפני תום האישור הראשון שניתן.
  • במידה ותוך שנה מקבלת אישור לביצוע עבודת מחקר, לא הוחל בביצועה, יש לנמק מדוע לא הוחל בביצועה. במידה והיו אילוצים שלא איפשרו את התחלת ביצוע העבודה תוך שנה, אזי ניתן לבקש להאריך את אישור ביצוע העבודה בשנה נוספת.
  • אי הגשת בקשה להארכת תוקף ההלסינקי בשנה נוספת תיחשב כויתור מצד החוקרים על ביצוע עבודת המחקר ומשמעותה מתן אפשרות לחוקרים אחרים לביצוע מחקר באותו נושא.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לצפות בכלים שימושיים לעבודה השוטפת, לשלם דמי חבר ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הניאונטולוגיה, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות וניירות עמדה ועוד
איני חבר/ת איגוד